Nordiskt möte i Stockholm

Var annat år samlas de nordiska länderna för att diskutera och besluta om gemensamma frågor. Deltagare är kanslipersonal, styrelsemedlemmar samt kommittéer som berörs av föranmälda frågeställningar.

Årets nordiska möte kommer hållas i Stockholm 24-25/3.

 

Samarbetspartners
Mammut_Hilleberg
Annonser
Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter