Svenskt Friluftslivs Årsmöte

Klätterförbundet är medlemmar i Svenskt Friluftsliv och deltar därmed på deras årsmöte. Svenskt Friluftsliv består av 25 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa. Tillsammans organiserar föreningarna 1,8 miljoner medlemmar i närmare 9 000 lokala- och regionala klubbar.

Klätterförbundet har för kommande mandatperiod för avsikt att nominera någon från klättringen till styrelsen.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket