RIM i Karlstad

RIM är Riksidrottsförbundets årsmöte som hålls var annat år.

Det är här det bestäms om idrottens framtid.

RIM håll i Karlstad 19-21 maj.

Samarbetspartners
Mammut_Hilleberg
Annonser
Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter