Extra förbundsmöte

Verksamhetsrevisor Hans Hellström lämnade den sista mars in en begäran om ett extra förbundsmöte. Hellströms motivation till att det extra förbundsmötet finns att läsa i begäran. Styrelsen kallar härmed till extra förbundsmöte. På förbundsmötet tas endast frågan om ny styrelse upp.

När
Lördag 10 juni kl. 13.30 – 16.00

Var
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull, Stockholm

Anmälan
Obligatorisk anmälan – fyll i anmälningsformuläret här. Vi vill ha din anmälan senast 1 juni

Rösträtt
Förbundsmötet är öppet för alla Klätterförbundets klubbar. Rösträtt har ombud från de klubbar som finns med i röstlängden. Röstlängden har delgetts alla förbundsanslutna klätterklubbar. Ombud från klubbar utan rösträtt har yttranderätt. Du som klubbmedlem är även välkommen men har ej yttranderätt.

Ombud som ska företräda klubbar på mötet ska ha en fullmakt underskriven av firmatecknare i klubben. Resebidrag ges till ett ombud per klubb med mer än 50 mil att resa. Vänligen tänk på att boka så billiga biljetter som möjligt.  I förbundets budget finns inga avsatta medel till extra förbundsmöte så kostnaderna får dras från annan verksamhet.

Valberedning
Valberedningens förslag till styrelse är

  • Truls Neubeck (Bohusläns klätterklubb), ordförande
  • Andreas Atthammar (Fyrkantens klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Frida Heilert (Sundsvalls klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Cecilia Horak (Lysekils klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Lars Lindwall (Tunabergs högfjäll och klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Jenny Råghall (Kiruna klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Thomas Winnberg (Kiruna klätterklubb), ordinarie  ledamot
  • Adam Herring (Sickla klätterklubb), suppleant
  • Joel Nyberg (Västerås klätterklubb), suppleant

Läs mer: Presentation av personerna i valberedningens förslag.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket