Extra förbundsmöte

Verksamhetsrevisor Hans Hellström lämnade den sista mars in en begäran om ett extra förbundsmöte. Helströms motivation till att det extra förbundsmötet finns att läsa i begäran. Styrelsen kallar härmed till extra förbundsmöte. På förbundsmötet tas endast frågan om ny styrelse upp.

När
Lördag 10 juni kl. 13.30 – 16.00

Var
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull, Stockholm

Anmälan
Obligatorisk anmälan – fyll i anmälningsformuläret här. Vi vill ha din anmälan senast 1 juni

Rösträtt
Förbundsmötet är öppet för alla Klätterförbundets klubbar. Rösträtt har ombud från de klubbar som finns med i röstlängden. Röstlängden har delgetts alla förbundsanslutna klätterklubbar. Ombud från klubbar utan rösträtt har yttranderätt. Du som klubbmedlem är även välkommen men har ej yttranderätt.

Ombud som ska företräda klubbar på mötet ska ha en fullmakt underskriven av firmatecknare i klubben. Resebidrag ges till ett ombud per klubb med mer än 50 mil att resa. Vänligen tänk på att boka så billiga biljetter som möjligt.  I förbundets budget finns inga avsatta medel till extra förbundsmöte så kostnaderna får dras från annan verksamhet.

Valberedning
Valberedningen arbetar nu med att ta fram ett förslag på ny styrelse. Styrelsen har förutom ordförande sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vill du nominera en kandidat till styrelsen skickar du den senast den 15 maj till valberedningen@klatterforbundet.se. Senast 27 maj delger valberedningen sitt förslag på ny styrelse.

Har din klubb förslag på bra personer med ovanstående egenskaper som ni vill se som styrelsemedlemmar under resterande mandatperiod? Tveka inte att kontakta oss!

Ange namn, klubbtillhörighet, e-postadress, telefonnummer och en motivering till varför personen skulle vara en bra styrelsemedlem.

 

Samarbetspartners
Mammut_Hilleberg
Annonser
Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter