Klätterklubbarnas nationella träff

Foto Jonas Wiklund.

De år Klätterförbundet inte håller förbundsmöte arrangeras en nationell träff. Det är klubbarna som äger mötet och erbjuder en plats för medlemmar och klubbstyrelser att träffas och diskutera förbundsverksamhet.

Årets nationella träff hålls den 27 augusti i Mora. Träffen arrangeras av Klätterförbundet tillsammans med Mora Klätterklubb.

Access, bultar, chipping, distriktsförbund, etik, förstemannens  ansvar, galenskaper, Hallinden, idrottslyftet, jämställdhet, konsumentverket, lednamn, markfallspotential, nyturer, OS, policies, quick draws, rensning, sport, träning, utbildning, vem gör vad, (sliding) X, yxor, z-klipp, ångest, ängslan och ödmjukhet – listan kan göras lång på ämnen som diskuterats sedan senaste årsmötet. Det är ni som bestämmer vad den nationella träffen ska handla om. Mejla era förslag på diskussionsämnen till kansliet@klatterforbundet.se.

Förbundsstyrelsen kommer att finnas på plats och ha möte på lördagen, och för oss andra finns det gott om tid för att på egen hand eller med hjälp av lokala klättrare upptäcka Dalarnas klippor och stenar.

Samarbetspartners
Mammut_Hilleberg
Annonser
Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter