Förbundsmöteshelg på Bosön

Foto Jonas Wiklund.

Välkommen till Svenska Klätterförbundets Förbundsmöteshelg 14-15 april

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Här beslutas om förbundets inriktning de två kommande åren. Det är medlemsklubbarna som röstar och därmed beslutar om vilken väg förbundet ska gå och vilka aktiviteter som ska göras för att nå dit.

Det är viktigt er klubb är med och talar om vad just ni vill och vilka ni vill ska företräda er när förbundsmötet inte är samlat.

Endast ombud med ifylld fullmakt har förtroende att rösta för den angivna klätterklubben. Fullmakten ska vara ifylld innan förbundsmötet och underskriven av föreningens firmatecknare/ordförande.

Fullmakt Förbundsmöte 2018

Material inför förbundsmötet

Styrelsens förslag och remisser införförbundsmötet.

pdfNy ekonomisk policy
pdfFörslag på reviderade uppdrag för Svenska Klätterförbundets kommittéer
pdfFörslag till arbetsordning för styrelsens kommittéer och landslag
pdfStrategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet

Motioner

Motion, som skall vara skriftlig, skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före förbundsmötet. Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över motionen.

Motioner skickas senast den 14 februari till kansliet.

Program lördag, OBS! Preliminärt program

Fika finns på förmiddagen för de som anmält att de kommer tidigt eller bor över från fredag.

Lördag
11.30 -13.00 Lunch
13.00  Välkommen och presentation av deltagare!
13.30  Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen
13.45  Informationer
15.15  Fika, kaffe och kaka
15.30  Genomgång och diskussion av förslag från styrelsen och motioner
16.45  Verksamhetsplaner och ekonomisk plan för 2018-2019
17.30  Presentation av styrelsekandidater
18.00  Middag

Söndag
08.30 Registrering
09.00 Förbundsmöte
11.30 Utdelning av Bergsportpriser
12.00  Lunch
13.00  Förbundsmöte fortsätter
15.00  Preliminärt avslut

Kostnad
Svenska Klätterförbundet står för kostnaden för ett ombud från varje klubb och en representant från varje kommitté. Övriga faktureras 400 kronor för en dag eller 600 kronor för bägge dagarna.

I detta ingår måltider och logi (ej logi för de som bor i Stockholmsområdet) i flerbäddsrum.

Resebidrag betalas för de som bor mer än 50 mil bort, förutsatt att billigaste färdsätt används (ska ni boka tåg eller flyg gör det omgående för att få billigare biljetter). Kontakta kansliet för info. Kvitto ska bifogas reseräkning för att ersättning ska betalas ut.

Anmälan
Anmälan för logi och mat ska vara Svenska Klätterförbundet tillhanda senast 12 mars.

Efter detta datum måste vi släppa de reserverade rummen.

Anmälan är bindande. Avbokning efter 18 mars debiteras full kostnad om ingen ersättare hittas.

Anmälningsformulär Klätterförbundets Förbundsmöte 2018.

 

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket