Kommittékonferens

Styrelse, kansli och kommittéledamöter samlas i Stockholm för att komma samman och lägga upp en  gemensam plan för hur vi kan använda den  av Förbundsmötet tagna strategiska planen som verktyg i vårt arbete.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket