JNM/NM Lead, Århus


NM/JNM i Lead i Årshus 24 November 2018.

Anmälan sker via patrik.blom@klatterforbundet.se. Sista anmälan 12 November. Anmälningsavgift 35 €. Klubbarna betalar själva anmälningsavgiften, se betalningsinformation i inbjudan nedanför. Observera att junior och seniorklass är hopslagen. Tidigare låg felaktig information angående ålder för Youth A och B vilket nu är korrigerat.

Inbjudan Nordic Lead Championship 2018

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket