Att bygga klättervägg

Att bygga en klättervägg är ett stort åtagande. Det gäller att utformning, konstruktion mm blir bra, både vad gäller kvalitet och säkerhet, men också att väggen är intressant nog för dess användare.

Julie_Astely_DSC_0552

Foto: Julie Astely

Under sent 80-tal och 90-tal dök det upp fler och fler klätterväggar runt om i landet. Dessa var främst byggen som utfördes av lokalklubbar och andra engagerade människor. Ibland byggdes det bara på känsla, och ibland gjordes riktiga ritningar med konstruktionsberäkningar. Väggarna var nästan alltid i träregelkonstruktion, men några väggar med stålstruktur går att hitta runt om i landet.

Sedan dess har klätterväggarna utvecklats mycket. 1997 kom den första standarden för klätterväggar, och denna uppdaterades 2007.

När man ska bygga en klättervägg idag så ska väggen vara levererad av en producent vars produkt uppfyller standarden (EN 12572). När man köper en klättervägg så köper man en komplett produkt, och det är leverantören som ansvar för hela denna produkten. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede kontakta en leverantör, så att man tillsammans kan diskutera design och utformning. Även installationen av en klättervägg ska göras av personer med rätt kompetens.

Den färdiga klätterväggen ska levereras med en omfattande bruksanvisning (se ”utrustning och väggar” under rubriken ”Anläggningskommittén och certifiering av klätterväggar” på dokumentsidan), och ha en tydlig märkning på väggen.

I undantagsfall kan man bygga en klättervägg själv, då är det väldigt viktigt att man sätter sig in i alla aspekter rörande en klätterväggs konstruktion och säkerhet. Man ska se över alla delar i standarden EN 12572 (beställs från SIS, www.sis.se). Beräkningar på hållfastheten skall göras av en konstruktör.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket