Certifierad anläggning

Certifierad_anlaggningSvenska Klätterförbundet vill verka för en utveckling där klätteranläggningar i Sverige bedriver verksamheten på ett så säkert sätt som möjligt. Därför har vi tagit fram en norm för vilka minimikriterier för sin verksamhet en klätteranläggning bör iaktta. För anläggningens ansvariga och besökare innebär certifieringen en trygghet. Kontakta Anläggningskommittén om du vill veta mer, uppgifter hittar du på kontaktsidan.

Bakgrund
Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Det finns ett stort antal klätterväggar i Sverige. Verksamheten på klätterväggarna är oerhört skiftande, allt från små väggar med kanske 10 aktiva besökare i veckan till stora öppna klättergym med hundratals besökare varje dag.
Trots de stora skillnaderna i verksamhet finns det mycket gemensamt för klätterväggarna. Verksamheten måste bedrivas på ett säkert vis för att minimera riskerna för incidenter och skador. Felaktigt utövad kan klättringen vara rent livsfarlig.

Klättrarens säkerhetskunnande
Det centrala är att säkerställa att alla som klättrar på väggarna har tillräcklig kunskap för den form av klättring som bedrivs. Därför har det tagits fram två olika behörighetsgrader som kallas topprepskort eller ledkort.
Alla regelbundna klättrare visar sina kunskaper och erhåller därmed en behörighetsgrad/kort.
För att klättra på topprep behövs inte behörighetskort, men för att säkra krävs minst topprepskort.

Behörighetskort

För att få topprepskort krävs något av följande:

  • Genomgången topprepskurs, med godkänt resultat.
  • Uppvisande av motsvarande kunskaper genom en Uppklättring- Topprepsklättring

För att få ledkort krävs något av följande:

  • Genomförd ledkurs, med godkänt resultat
  • Uppvisande av motsvarande kunskaper genom en Uppklättring-Ledklättring
  • Behörighet som inomhusklätter- eller klippklätterinstruktör. Giltig licens krävs.

Klättrare som har tagit topprepskort/ ledkort ska ha erhållit så hög kunskaps- och färdighetsgrad att de behärskar klättring och säkringsarbete för sin behörighetsgrad och kan arbeta självständigt utan övervakning på klätterväggarna. Det innebär kort och gott att för att säkra vid topprepsklättring krävs topprepskort.  För att ledklättra eller säkra personer som ledklättrar, krävs ledkort.

För bouldering krävs inget speciellt kort. Dock får varje vägg själva sätta krav på topprepskort/ ledkort om så önskas.

Utbildade instruktörer

I all verksamhet som kräver inlärning fyller instruktörer en viktig funktion. Svenska Klätterförbundet har fastställt en instruktörsnivå för inomhusklätterinstruktörer. Tanken är att alla instruktörer på våra klätterväggar ska vara auktoriserade inomhusklätterinstruktörer eller arbeta under ledning av dessa.

Väggens konstruktion och utrustning

Förutom klättrarna finns det på våra klätterväggar utrustning och väggkonstruktioner som måste hålla viss kvalitet för att vara funktionell. Det är även viktigt att inga onödigt farliga situationer kan uppstå på grund av klätterväggens och närområdets utformning.

Dokumentsidan, under rubriken Anläggningskommittén, finns det vissa dokument som kan hjälpa dig förstå vad som krävs för att en klättervägg och dess kringutrustning skall vara säker.

Att certifiera er vägg

Om ni är intresserade av att certifiera er klättervägg, kontakta Svenska Klätterförbundets Anläggningskommitté via anlaggning@klatterforbundet.se, eller ring kontakta kommitténs ordförande, se kontaktsidan.
Att certifiera en klättervägg handlar om att kvalitétssäkra hela verksamheten på väggen, allt från utbildning till hårdvara och väggar.

Kostnader

Att certifiera en klättervägg/anläggning kräver ett visst eget arbete, samt en hel del kommunikation med Anläggningskommittén. Anläggningskommittén gör alltid minst ett besök på väggen innan en certifiering blir färdig.

Klubbägd klättervägg
Certifiering                      1500 kr + omkostnader vid besök (resa, mat och uppehälle)
Försäkring (frivillig)    1000 kr per år, gäller kalenderår

Övriga klätterväggar
Certifiering                       5000 kr + omkostnader vid besök (resa, mat och uppehälle)

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket