Våra kommittéer

Följande kommittéer med specialkompetens finns i Klätterförbundet.  Nedan hittar du deras huvudsakliga uppdrag.  Vill du bidra med ditt engagemang i någon av våra kommittéer? Kontaktuppgifter till respektive kommitté hittar du på kontaktsidan.

logotyp_A_access

Accesskommittén

Kommittés uppdrag är att stödja och utveckla Accessarbetet genom att:

 • Samla erfarenheter och kunskap om Accessarbete
 • Stötta och ge råd till klubbar och Förbundet i frågor om Access och Accessarbete
 • Ge råd för fördelning av bidrag för Accessarbete
 • Uppdatera och sprida aktuell information och Access och Accessarbete

logotyp_A_alpin

Alpina kommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av svensk alpin klättring genom att:

Sprida relevant information angående alpin- och expeditionsklättring

Stötta och ge råd till Klubbar och Förbundet vad det gäller:

 • Stil och etik inom alpin klättring
 • Föreläsare inom alpin klättring
 • Utmärkelser inom alpin klättring
 • Fördelning av bidrag för alpin klättring
 • Utbildningar inom alpin klättring

logotyp_A_anlaggning

Anläggningskommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja Förbundets arbete med tillgång till klättring inomhus och utveckling av klätteranläggningar genom att:

Stötta och ge råd till Klubbar och Förbundet vad det gäller:

 • Byggande av klätteranläggningar
 • Att söka bidrag för att bygga klätteranläggning
 • Kontakt med kommuner och producenter
 • Samverkan med andra klätteranläggningar

Revidera och föreslå nya riktlinjer och information kring frågor om klätteranläggningar

 

logotyp_A_medicin

Medicinska kommittén

Kommitténs uppdrag är att ansvara för kompetens och expertis i Förbundets medicinska arbete genom att:

 • Samordna en kunskapsbank samt ge råd inom klätterskador, skadeförebyggande insatser och höghöjdsmedicin
 • Kontinuerligt utöka Förbundets Skadehjälpsnätverk 
 • Utvärdera, revidera och föreslå normer för Förbundets första hjälpen utbildning

 

logotyp_A_sakerhet

Säkerhetskommittén

Kommitténs uppdrag är att främja ökad kunskap för risk- och ansvarstänkande bland klättrare genom att:

 • Hålla sig uppdaterade över klätterolyckor i Sverige
 • Administrera och utveckla Förbundets incidentrapportering
 • Utreda och analysera incidenter för att dra lärdomar till olycksförebyggande arbete
 • Utarbeta säkerhetsrekommendationer för klättring
 • Ge råd och sprida säkerhetsinformation om klättring

 

logotyp_A_tavling

Tävlingskommittén

Kommitténs uppdrag är att Förbundets tävlingsverksamhet håller en hög nivå genom att:

 • Tillsammans med Klubbar och arrangörer och utifrån IFSC´s kalender planera kommande års tävlingsverksamhet
 • Ha god kännedom om IFSC´s regler
 • Utvärdera, föreslå, bredda, utveckla och revidera former, regler och tävlingsguider för tävling
 • Bistå Klubbar och Förbundet med kompetens, råd och information angående tävlingar

logotyp_A_utbildning

Utbildningskommittén

Kommitténs uppdrag är att Förbundets utbildningar och examinationer inom framför allt träning, tävling och instruktörskap håller hög kvalitet genom att:

 • Utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar, kurser och examinationer
 • Utveckla utbildningar så att fler ges möjlighet att nå den höga kvalitet som krävs för att bli tränare, tävlingsfunktionär eller instruktör
 • Bistå Klubbar och Förbundet med kompetens, råd och information angående kurser, utbildningar och examinationer
 • Säkerställa att Förbundets instruktörsutbildningar är UIAA certifierade
 • Förtydliga uppdrag, krav och roller för examinatorer till Gruppen för instruktörskompetens och examinationer (GIKE)

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket