Styrelse

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad styrelsen gör och vilka den består av. Vill du kontakta någon i styrelsen? På kontaktsidan hittar du uppgifter.

Klätterförbundets styrelse väljs av förbundsmötet och är förbundets beslutande organ då förbundsmötet inte är samlat (det vill säga under mandatperioden mellan två förbundsmöten). Styrelsen driver verksamheten i enlighet med förbundets stadgar, idéprogram och den verksamhetsplan som antogs av senaste förbundsmötet.

Styrelsen har runt fyra fysiska möten per år och telefonmöten däremellan.

Ledamöterna i Klätterförbundets styrelsen är:

  • Truls Neubeck (Bohusläns klätterklubb), ordförande
  • Frida Heilert (Sundsvalls klätterklubb), vice ordförande
  • Thomas Winnberg (Kiruna klätterklubb), kassör
  • Andreas Atthammar (Fyrkantens klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Cecilia Horak (Lysekils klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Lars Lindwall (Tunabergs högfjäll och klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Jenny Råghall (Kiruna klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Adam Herring (Sickla klätterklubb), suppleant
  • Joel Nyberg (Västerås klätterklubb), suppleant

 

Foto: Johanna Wernqvist

Foto: Johanna Wernqvist

Styrelsens kommittéer

Styrelsen delegerar uppgifter både inom och utom styrelsen. Särskilda kommittéer (arbetsgrupper) finns för att genomföra stora delar av den löpande verksamheten, till exempel access och tävling. En kommitté leds av en kommittéordförande, som utses av styrelsen. Kommittéordförande har huvudansvaret för förbundets verksamhet för det området. Kommittéordförande i sin tur kan ta hjälp av ytterligare medlemmar i kommittén.

Styrelsens projekt

Utvecklingsarbetet inom styrelsen drivs som projekt med tydliga uppdragsbeskrivningar med projektledare, tidplan mål och budget, samt strikt rapportering och uppföljning på styrelsemötena. Projekten kan vara över på någon vecka eller spänna över flera år, men gemensamt är att de har en början och ett slut och levererar ett tydligt resultat.

Valberedning

Intresserad av att utveckla klättringen i Sverige och sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen, valberedningen@klatterforbundet.se, så berättar de mer!

Anna Backlund, ordförande, annaevabacklund@gmail.com
Peter Hermansson, peter.hermanson@halland.net
Jessica Leander, jessieleander@hotmail.com

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket