Försäkring för certifierad anläggning

Väggar och anläggningar som är certifierade av Svenska Klätterförbundet får tillgång till en förmånlig klätterförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller alla som klättrar på den certifierade väggen. Läs mer under certifierad anläggning.

Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket