Medlemsförsäkring

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet inom klättring. Försäkringen gäller även under resor till och från klätteraktiviteter. Om aktiviteten sker på annan ort inom Norden gäller även försäkringen under resor och vistelse i direkt samband med denna.

Deltagare i prova på-verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.

Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfallsförsäkring, Svenska Klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd.

Medlemsförsäkringen omfattar (försäkringsnummer K61940, kat 1)
 • All klättring i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge)
 • Gäller ej på Färöarna
 • Gäller kalenderårsvis

Försäkringen gäller även med vissa begränsningar utomlands när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom måste du omfattas av en särskild reseförsäkring. Som medlem har du möjlighet att teckna klätterförbundets resetilläggsförsäkring. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida.

Ersättningar
 • Akutersättning högst 6% av ett prisbasbelopp
 • Tandskadekostnader högst 60% av ett prisbasbelopp
 • Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15% av ett prisbasbelopp
 • Skadade idrottskläder och glasögon högst 30% av ett basbelopp
 • Medicinsk invaliditetsgrad 1-4%, 2500 kr
 • Invaliditetsgrad 5-74%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
 • Invaliditetsgrad 75% och högre, 500.000 kr
 • Dödsfall 50.000 kr
 • Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen

OBS! Ska du resa utanför Norden så rekommenderar vi att du tecknar vår resetilläggsförsäkring.

Anmäl skada på telefonnummer 0771-960 960
Ange försäkringsnummer K61940
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar:

pdf Försäkringsinformation klättring

Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Samarbetspartners
Mammut_Hilleberg
Annonser
Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter