Resetilläggsförsäkring

Foto: Maria Pernemalm

Foto: Maria Pernemalm

Ska du iväg på äventyr? Var smart och se över ditt försäkringsskydd i god tid innan resan!

Som medlem i en ansluten förening har man möjlighet att teckna en resetilläggs-försäkring för klättring utanför Norden. Försäkringen omfattar en rad kostnader som EJ omfattas av medlemsförsäkringen eller de vanligaste hem- och olycksfalls-försäkringarna. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Norden för att klättra att teckna resetilläggsförsäkringen!

OBS! Resetilläggsförsäkringen gäller per kalenderår men högst 45 dagar per resa. Är man borta längre bör man ha ett annat reseskydd.

Resetilläggsförsäkringen omfattar (försäkringsnummer K61940):
  • Sjukvård
  • Merkostnader för kost och logi vid olýcksfallsskada eller sjukdom
  • Tandbehandlingskostnader
  • Merutgifter för hemtransport
  • Gäller i hela världen (upp till 6000 m)
  • Räddning & eftersök av helikopter högst 100 000kr per skadetillfälle
  • Gäller kalenderårsvis

OBS! Du måste vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb för att försäkringen ska gälla!

Gör så här:
• Betala 300 kr till förbundet på bankgiro 5822-0328.
• Ange ditt namn, personnummer, klubbtillhörighet och e-postadress på inbetalningen. Får personuppgifterna inte plats på inbetalningen så skicka även dessa uppgifter till kansliet@klatterforbundet.se
När inbetalning kommit skickas ett försäkringsbevis till dig via e-post som du bör ta med dig på resan.

Resetilläggsförsäkringen gäller kalenderår, men den som betalar in avgiften från och med 1 december är försäkrad året ut inklusive det följande året.

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar:

pdf Försäkringsinformation klättring

Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket