Om Bergsport.se

Foto: Maria Pernemalm

Foto: Maria Pernemalm

Bergsport.se är Svenska Klätterförbundets webbplats. Här presenterar vi inte bara förbundets verksamhet, vi förmedlar också nyheter som rör hela klättersverige. Bergsport.se lanserades under våren 2014 och vi hoppas att du som besökare tycker om sidan.

En hemsida är aldrig klar, den är under ständig utveckling. Sidan som lanserades i mars 2014 får ses som bergsport.se 1.0. Vi hoppas att du som har synpunkter på sidans utformning och/eller innehåll hör av dig till oss. Om du är intresserad av att hjälpa till mer konkret så är det givetvis också välkommet! Vi söker ständigt efter engagerade personer som kan bidra med innehåll eller tekniska lösningar för att utveckla sidan ytterligare.

Du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan eller via underrubriken Redaktion.

Om du är intresserad av att annonsera på bergsport.se och i tidningen Bergsport så hittar du mer information under Annonsera.

Om upphovsrätt på bergsport.se

Text och bilder som publiceras på bergsport.se omfattas av upphovsrätt och får inte publiceras, spridas eller på annat sätt offentliggöras utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrättsinnehavare är Svenska Klätterförbundet samt enskilda skribenter och fotografer. Texter får dock citeras om det sker i överensstämmelse med god sed, vilket bland annat innebär angivande av källan, och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Undantag gäller för nedladdningsbara pdf-, doc- eller docx-filer, som får publiceras, spridas eller på annat sätt offentliggöras så länge som upphovsmannen anges. Den som bryter mot ovanstående upphovsrättsliga krav kan bli skadeståndsskyldig samt riskera bötes- eller fängelsestraff. Kontakta gärna Svenska Klätterförbundet om du är osäker.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
JSM Boulder Skadehjälpsnätverket Medlemsrabatter