Tekniker

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

Svenska klätterförbundet har tagit fram ett dokument som ger rekommendationer gällande tekniker och metoder. Dokumentet togs ursprungligen fram av Utbildnings-kommittén men ansvaret ligger nu under en referensgrupp i Säkerhetskommittén.

Dokumentet är i ständig förändring. Traditioner och tekniker ändras med tiden. Nya rön prövas och växer in i vårt arbete. Har du frågor eller tankar kring tekniker och metoder, hör av dig till Säkerhetskommittén. Dokumentet SKF:s rekommenderade tekniker ändras och uppdateras kontinuerligt. Se till att du har den senaste versionen.

pdf SKF:s rekommenderade tekniker (Uppdaterad 2010-04-25)

Vill du inte eller kan du inte ladda hem hela dokumentet så kan du välja enskilda kapitel nedan.

pdf Inknytning
pdf Säkringsarbete
pdf Firning
pdf Ankare
pdf Omkoppling i toppunkt
pdf Räddning
pdf Karbiner
pdf Lärkhuvud
pdf Istekniker
pdf Övrigt

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket