Antidoping

Doping inom klättring och skidalpinism?
Inom klättring och skidalpinism är doping fortfarande ganska sällsynt förekommande. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta vara så men det kräver att alla arbetar mot användandet av doping. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mycket bra information om doping och hur man kan arbeta för att motverka användandet av doping. På hemsidan kan man även vaccinera klubben mot doping, se länk nedan.

Riksidrottsförbundets hemsida om antidoping
Vaccinera klubben mot doping!

Dopingkontroller
Internationellt utföres det dopingkontroller vid tävlingar som ligger inom ramen för ICC. I Sverige kan dopingkontroller ske av deltagare vid SKF:s officiella och återkommande tävlingar och träningsläger under varje tävlingssäsong.

Historia

Redan under antika olympiska spelen förekom olika typer av manipulation med växtämnen, dekokter etc. för att på olika sätt uppnå bättre idrottsresultat. För att förhindra all typ av manipulation genomförde man tävlingarna med nakna deltagare och senare med nakna åskådare. Detta gjorde att man bara tillät män att tävla och bara ha män som publik.

Under 1800-talet kunde man påvisa att dödsfall inom idrotten var orsakat av intag av substanser eller läkemedel. Detta manipulerande kom man sedan att kalla för doping. Det har funnits många definitioner av vad som avses med doping, därför definieras doping idag som ”bruk av förbjudna substanser eller metoder som Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har förbjudit”. F o m 2001 är det World Anti-Doping Agency (WADA) som ansvarar för detta.

Dispens för medicinskt bruk
Vissa preparat som är dopingklassade kan vara tillåtna att använda dem i medicinskt bruk, dvs pga av en sjukdom eller liknande. På sidan Dispens för Medicinskt bruk försöker vi reda ut begreppen.

Information och blanketter för ansökan om dispens hittar ni på RF:s hemsida

Regler/Bestraffningar
Sverige och SKF följer de regler som är sammansatta av IOK/WADA och dessutom är vi underställda ICC (International Council for Competition Climbing).

Doping innefattar:

  1.  Användning av substanser som tillhör förbjudna klasser av farmakologiska ämnen och/eller
  2. Användning av diverse dopingmetoder.

I. FÖRBJUDNA ÄMNESKLASSER
A. Stimulanstia, dvs ämnen som ger stimulerande påverkan på hjärnan.
B. Narkotiska analgetika, dvs. centralt verkande smärtstillande medel.
C. Substanser med anabol effekt, dvs. muskeluppbyggande effekt.
D. Diuretika, dvs. urindrivande medel.
E. Peptidhormoner och mimetika samt analoger.

II. DOPINGMETODER
A. Bloddoping
B. Administrering av konstgjorda syretransportörer eller plasmaexpandrar.
C. Farmakologisk, kemisk och fysisk manipulation.

III. LÄKEMEDELSGRUPPER UNDERKASTADE VISSA RESTRIKTIONER.
A. Alkohol
B. Cannabinoider
C. Lokalbedövningsmedel
D. Kortikonsteroider
E. Betablockerare

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt kapitel 14 i RF:s stadgar. Dömande instans är berört specialidrottsförbund (SF) och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommision. Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden (RIN).

Straff på upp till två års diskvalifikation kan utdömas. Diskvalifikation avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledarskap.

Kan man få dispens?
För att möjliggöra för aktiva, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel finns dispens att söka. Föreskrifter finns att erhålla från SKF eller RF.

Hänvisningar
Den svenska översättningen av dopinglistan finns på RF:s hemsida www.svenskidrott.se/rf och kan också rekvireras från Riksidrottsförbundet på telefon 08-605 60 00, begär antidoping. RF och Apoteket ger också ut en lista över dopingförbjudna läkemedel: Idrottens Röda Lista, som kan erhållas på Apotek eller via Apotek AB resp. RF. Den finns även inlagd på RF:s hemsida.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket