NM boulder, Trondheim

Anmälan

Skicka din anmälan till kansliet@klatterforbundet.se, ange namn, födelsenummer och vilken klätterklubb du är medlem i. Sista anmälningsdag är den 27 oktober.

Anmälningsavgift 

Betala in 420 kronor i anmälningsavgift till BG 5822-0328 i samband med att du anmäler dig.

 

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket