Förbundsmöteshelg på Bosön

Foto Jonas Wiklund.

Välkommen till Svenska Klätterförbundets Förbundsmöteshelg 14-15 april

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Här beslutas om förbundets inriktning de två kommande åren. Det är medlemsklubbarna som röstar och därmed beslutar om vilken väg förbundet ska gå och vilka aktiviteter som ska göras för att nå dit.

Det är viktigt att er klubb är med och talar om vad just ni vill och vilka ni vill ska företräda er när förbundsmötet inte är samlat.

Endast ombud med ifylld fullmakt har förtroende att rösta för den angivna klätterklubben. Fullmakten ska vara ifylld innan förbundsmötet och underskriven av föreningens firmatecknare/ordförande.

Fullmakt Förbundsmöte 2018.

Valberedningens förslag på ny styrelse.

Plats
Olympiahuset, lokal Atlanta/Sydney, Bosön, 181 47 Lidingö.

Program lördag
Fika finns på förmiddagen kl. 09.30 -10.00, för de som anmält att de kommer tidigt eller bor över från fredag.

11.30 -13.00 Lunch
13.00  Välkommen och presentation av deltagare!
13.30  Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen
13.45  Informationer
15.30  Fika, kaffe och kaka
16.00  Strategisk plan  2018-2019 och ekonomisk policy
16.45  Genomgång och diskussion av förslag  och motioner
18.30  Presentation av styrelsekandidater
18.45  Middag
19.45 Goda exempel, Årets arrangör och Årets klättrare

Program söndag
08.00 Registrering
08.30 Förbundsmöte
12.30 Utdelning av Bergsportpriser
12.45  Lunch
13.30  Förbundsmöte fortsätter
15.00  Preliminärt avslut

Handlingar
pdf 1. Innehåll Förbundsmöteshelgen 2018
pdf 
2. Program Förbundsmöteshelgen 2018
pdf
 3. Föredragningslista 2018
pdf
 4. Röstlängd 2018
pdf 
5. Nomineringar och utmärkelser 2018
pdf 
6. Årsredovisning Klätterförbundet 2016
pdf  
7. Årsredovisning Klätterförbundet 2017
pdf
  8. Revisionsberättelse 2016
pdf  9. Revisionsberättelse 2017
pdf 10. Förslag från styrelsen och motioner från klubbar med styrelsens svar
pdf 11. Strategisk plan och medlemsavgift
pdf 
12. Fullmakt Förbundsmöte 2018

pdf Verksamhetsberättelse 2016
pdf Verksamhetsberättelse 2017

Kostnad
Svenska Klätterförbundet står för kostnaden för ett ombud från varje klubb och en representant från varje kommitté. Övriga faktureras 400 kronor för en dag eller 600 kronor för bägge dagarna.

I detta ingår måltider och logi (ej logi för de som bor i Stockholmsområdet) i flerbäddsrum.

Resebidrag betalas för de som bor mer än 50 mil bort, förutsatt att billigaste färdsätt används (ska ni boka tåg eller flyg gör det omgående för att få billigare biljetter). Kontakta kansliet för info. Kvitto ska bifogas reseräkning för att ersättning ska betalas ut.

Anmälan
Anmälan för logi och mat ska vara Svenska Klätterförbundet tillhanda senast 12 mars. Efter detta datum måste vi släppa de reserverade rummen.

Anmälan är bindande. Avbokning efter 18 mars debiteras full kostnad om ingen ersättare hittas.

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket