Sportklätterinstruktör examination

Var: Stockholm. Plats meddelas senare.

När:
 8-9 september, 09:00-16:00.

Anmälan:
Endast en plats kvar anmäl dig omgående, senast 30 augusti. Anmälan görs på IdrottOnline. Tänk på att det är betalningen som gör din anmälan giltig. Anmälan är bindande.

Kostnad
:  Sätt in 4 000 kronor på Klätterförbundets bankgiro 5822-0328 och ange ditt namn och “Sportklätterinstruktör examination Stockholm”. Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.

Normer:

 

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket