Kommittékonferens

Lördagen den 6 oktober, kl 10 – 18:30, träffas alla som är med i Klätterförbundets kommittéer, styrelse och kansli på årets kommittékonferens. Under dagen finns möjlighet att ta del av kommittéernas erfarenheter och lärdomar, prata om vilken inriktning arbetet ska ha det kommande året och framförallt bidra till de många olika delar som tillsammans kan utveckla svensk klättring.  Efter dagens samtal och utvecklingsarbete tar vi oss till en närliggande restaurang för en gemensam middag.

I den nya strategin för Svenska Klätterförbundet är det tydligt att vi tillsammans ska prioritera arbetet med följande fyra viktiga områden:

  1. att arbeta med access för att värna möjligheten att utöva klättring idag och framtiden,
  2. att utbilda instruktörer och tränare till ledare som kan sprida kunskap och värderingar om klättring,
  3. att öka kunskap om att träna och tävla klättring så att klättraren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet
  4. samt att bygga klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring.

För att lyckas med detta tydliggörs kommittéernas viktiga utvecklingsroll. Det är i kommittéerna vi ger förtroendet till er som engagerar er i olika specialområden att vara med och ta fram och sprida kunskap eller genomföra olika projekt och verksamheter. En gång om året träffas vi på en gemensam kommittékonferens där vi får prata och arbeta tillsammans om hur detta skall gå till och för att allt ert arbete och engagemang ska ges rätt förutsättningar att utveckla svensk klättring. Observera alltså att denna dagen är en förutsättning för att vi ska kunna fatta beslut om resurser, kommande projekt och medlemmar i de olika kommittéerna och att vi behöver ert deltagande under dagen.

Vi ser fram emot en bra dag med många viktiga samtal om hur vi tar nästa steg i Klätterförbundets utveckling!

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket