Nordiskt möte i Danmark

Var annat år arrangeras Nordiskt möte i år står Danmark som arrangör.

Här diskuteras gemensamma frågor, någon från styrelsen, kansliet och representant från berörd kommitté beroende på vilka frågor som tas upp.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket