IFSC´s årsmöte

IFSC´s årsmöte hålls i Tokyo, Japan.

Sverige kommer inte  delta på mötet.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket