IFSC´s årsmöte

IFSC´s årsmöte hålls i Tokyo, Japan.

Sverige kommer inte  delta på mötet.

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket