Tränarutbildning Nivå 2, Göteborg

Tränarutbildning, Nivå 2 i Göteborg den 7-8 september 2019. 

20 tim, hälften praktiskt, hälften teoretiskt

Ur innehållet:

– Träna för utveckling
– Tränarskap
– Självbestämmande
– Klättring som träning
– Tävlingslära
– Mental träning
– Klätterrelaterade skador
– Klättringens organisation

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Mer info kommer i välkomstbrevet efter sista anmälningsdatum. Välkommen!

När? Lördag 19 – söndag 20 januari 2019
Var? Klätterdomen, Övre Kaserngården 2, 415 28, Göteborg
Vad? Läs mer om innehållet i Klätterförbundets utbildningar  här.

Förkunskapskrav: Tränarutbildning, Nivå 1. Aktiv tränare minst ett år.

Vill du åberopa att du inhämtat kunskaper på annat sätt maila: patrik.blom@klatterforbundet.se

Välkommen med din anmälan på IdrottOnline senast den 23 augusti 2019.

I samband med din anmälan vill vi att du betalar in deltagaravgiften 2000:- till bg 5822-0328, Svenska Klätterförbundet, alternativt skriver vilken klubb som är ansvarig för din anmälan samt uppger en fakturaadress. Är du inte medlem i en förbundssansluten klätterklubb är deltagaravgiften 2700:-

Frågor? Kontakta Patrik Blom på 08-699 65 24, patrik.blom@klatterforbundet.se

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket