Kommittékonferens

Lördagen den 12 oktober träffas Klätterförbundets kommittéer, styrelse och kansli på årets kommittékonferens. Under dagen finns möjlighet att ta del av kommittéernas erfarenheter och lärdomar, prata om vilken inriktning arbetet ska ha det kommande året och framförallt bidra till de många olika delar som tillsammans kan utveckla svensk klättring.

Strategin för Svenska Klätterförbundet är tydligt med att vi tillsammans ska prioritera arbetet med följande fyra viktiga områden:

  1. Arbeta med access för att värna möjligheten att utöva klättring idag och framtiden.
  2. Att utbilda instruktörer och tränare till ledare som kan sprida kunskap och värderingar om klättring.
  3. Öka kunskap om att träna och tävla klättring så att klättraren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
  4. Bygga klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring.

För att lyckas med detta tydliggörs kommittéernas viktiga utvecklingsroll. Det är i kommittéerna vi ger förtroendet till er som engagerar er i olika specialområden att vara med och ta fram och sprida kunskap eller genomföra olika projekt och verksamheter. En gång om året träffas vi på en gemensam kommittékonferens där vi får prata och arbeta tillsammans om hur detta skall gå till och för att allt ert arbete och engagemang ska ges rätt förutsättningar att utveckla svensk klättring.

Anmäl dig här 

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket