Förbundsmöte 2020

Under rådade omständigheter beroende på Covid-19 utbrottet är det beslutat att det planerade förbundsmötet 25-26 april genomförs den 25 april, som ett digitalt möte. Mer information skickas inom kort ut till förbundets alla klubbar.

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Här beslutas om förbundets inriktning de två kommande åren. Det är medlemsklubbarna som röstar och därmed beslutar om vilken väg förbundet ska gå och vilka aktiviteter som ska göras för att nå dit.

Det är viktigt att er klubb är med och talar om vad just ni vill och vilka ni vill ska företräda er när förbundsmötet inte är samlat.

Plats
Digital möte – anmäl dig till förbundsmötet så skickas inloggningsuppgifter till dig inför mötet.

Program lördag
Mötet börjar klockan 12:00, programmet anpassas efter de förutsättnignar som digitala möten ger.

Förbundsmötes sammansättning och beslutförhet
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud skall vara medlem i den förening som företräds, och får inte företräda mer än en medlemsförening. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Medlemsförening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. Medlemmar i SKF:s föreningar är välkomna att närvara vid förbundsmötet.

Fullmakt Förbundsmöte 2020

Instruktioner och föreslagen dagordning
Instruktioner och arbetsordning Klätterförbundets förbundsmöte 2020
Förslag till dagordning

Handlingar
Årsredovisning Klätterförbundet 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning 2019, inkl revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse 2019

SKF verksamhetsrevision 2018-2019
Fullmakt Förbundsmöte 2020

Valberedningens förslag till ny styrelse

Mandatfördelning 2020

Propositioner och motioner
Styrelsens propositioner och motionssvar, bakgrund

Proposition 1, Förslag till ny vision
Proposition 2, Förslag strategisk inriktning 2025 med ekonomisk plan samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift
Proposition 3, Förslag till medlemslöfte
Proposition 4, Förslag till stadgerevidering
Proposition 5, Förslag till arvoden för förtroendevalda
Proposition 6, Förslag till revidering av styrdokument

Motion 1 Alpint resebidrag
Motion 2 Stödmedlemskap
Motion 3 Kunskapslyftshelg
Motion 4 Stuga i Kebnekaiseområdet
Motion 5 Avsättande av medel för att utjämna orättvisor i landslagets budget 2019
Motion 6 Angående internationellt tävlande
Motion 7 Förtydligande av nationell bultpolicy till förmån för enklare sportklättring
Motion 8 Likartad bedömning av aktiviteter i fjärran berg
Referensmaterial motion 8

Anmälan
Anmälningsformulär på IdrottOnline

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket