Förbundsmöte 2020

Under rådade omständigheter beroende på Covid-19 utbrottet är det beslutat att det planerade förbundsmötet 25-26 april genomförs den 25 april, som ett digitalt möte. Mer information skickas inom kort ut till förbundets alla klubbar.

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Här beslutas om förbundets inriktning de två kommande åren. Det är medlemsklubbarna som röstar och därmed beslutar om vilken väg förbundet ska gå och vilka aktiviteter som ska göras för att nå dit.

Det är viktigt att er klubb är med och talar om vad just ni vill och vilka ni vill ska företräda er när förbundsmötet inte är samlat.

Plats
Digital möte – inloggningsuppgifter pubiceras inom kort.

Program lördag
Programmet är ännu inte satt men anpassas de förutsättnignar som digitala möten ger.

Förbundsmötes sammansättning och beslutförhet
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud skall vara medlem i den förening som företräds, och får inte företräda mer än en medlemsförening. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Medlemsförening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. Medlemmar i SKF:s föreningar är välkomna att närvara vid förbundsmötet.

pdf Fullmakt Förbundsmöte 2020

Handlingar
pdf Årsredovisning Klätterförbundet 2018
pdf Revisionsberättelse 2018
pdf Verksamhetsberättelse 2018
pdf Fullmakt Förbundsmöte 2020

Handlingar för 2019 kommer inom kort.

Valberedning
Har du eller din klubb förslag på personer som ni vill se som styrelsemedlemmar eller verksamhetsrevisor? Tveka inte att kontakta valberedningen med nomineringar, eller med frågor om vad arbetet innebär!

Nominering av kandidater är öppen fram till förbundsmötet. För att kommunicera kandidater i god tid innan förbundsmötet vill valberedningen gärna ha nomineringarna senast den 29 februari.

Läs mer om valberedningen och hur ni kan nominera styrelsekandidater.

Anmälan
Anmälningsformulär på IdrottOnline

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket