Examinerande kurs sportklätterinstruktör, Göteborg – INSTÄLLD

Datum: 25-26 april 2020
Plats: Göteborg
Antal: 6 platser
Förkunskapskrav:
Se normer.
Ansvarig examinator: Martin Meyerman

Pris: 4 000 kronor.
Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen. Skicka in dokumentation om förkunskaper till  mia.borjeson@klatterforbundet.se

Anmälan: Senast 25 mars 2020. Anmälan görs på IdrottOnline.
Din betalning bekräftar din anmälan och utgör din plats i turordningen om inte alla anmälda skulle få plats. Får du inte plats återbetalar vi givetvis din deltagaravgift. Om du själv får förhinder efter sista anmälningsdatum kan vi endast betala tillbaka om vi kan fylla platsen med en annan deltagare, och då mot en administrationsavgift.

Betalning:
BG 5822-0328
Märkning: “namn + sport ex 25-26 april”

Normer:

pdf Auktoriseringskurs sportklätterinstruktör 
pdf Norm för sportklätterkurs 
pdf Norm för sportklätterinstruktör
pdf Norm för kurs klätterledare utomhus

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket