Sökresultat: bultpolicy
Förtydligande av nationell bultpolicy

Förtydligande av nationell bultpolicy

5 maj 2015

Bultar i områden av nationellt intresse I Svenska klätterförbundets, SKF, nationella bultpolicy framgår att ”En mer liberal/restriktiv bultpolicy kan praktiseras i områden som lokalklubben definierat. I områden av nationellt intresse beslutas detta…

Bultpolicy

Bultpolicy

19 februari 2014

Svenska klätterförbundets nationella bultpolicy Antagen 2009 Svenska Klätterförbundet har tagit fram en policy som ska hjälpa klubbar och enskilda klättrare med vad man bör tänka på när nya klippor ska…

Förbundsmöte 2020

Förbundsmöte 2020

25 april 2020

Här hittar du all information om Klätterförbundets förbundsmöte. På grund av Covid-19 utbrottet genomförs förbundsmötet som digitalt möte.

Bergsport #141

Bergsport #141

28 augusti 2019

Bergsport är en tidning av klättrare för klättrare. Den är ett forum för Svenska Klätterförbundet att nå ut till medlemmarna med viktig information, en plats för debatt och diskussion för…

Förbundsmötet 2016 - det här hände

Förbundsmötet 2016 – det här hände

18 april 2016

26 klubbar och totalt 45 personer slöt upp för förbundsmöte på Bosöns Idrottfolkshögskola utanför Stockholm. De 26 närvarande klubbarna representerade totalt sett 72% av de enskilda medlemmarna i Svenska Klätterförbundet.

Bultkonflikt i Bohuslän tas upp av SKF:s styrelse

Bultkonflikt i Bohuslän tas upp av SKF:s styrelse

11 juni 2014

Tvisten kring Lilla Långevik i Bohuslän fortsätter. En klättrare från trakten kapade i går ett stort antal bultar på klippan. “Det är tråkigt att det uppstått en konflikt och att den fortsätter eskalera”, säger Jacob Sternius, SKF:s ordförande.

Ny klätterklippa i Lysekil ska locka barnfamiljer

Ny klätterklippa i Lysekil ska locka barnfamiljer

25 maj 2014

Vid havsstranden utanför Lysekil har Jens Larssen och Fredrik Lundqvist utvecklat en ny klippa. Lilla Långevik har ett 70-tal leder. Fokus ligger på lätta leder för barn, ungdomar och nybörjare.

Protokoll

Protokoll

11 mars 2014

Här hittar du protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten. För äldre protokoll och protokoll från klätterförbundets kommittémöten kontakta kansliet. Dokument från de olika verksamhetsområdena hittar ni även  på  vår…

Miljöpolicy

Miljöpolicy

19 februari 2014

Svenska klätterförbundets miljöpolicy Antagen 2001 Alla friluftsaktiviteter innebär mer eller mindre påverkan på naturen. Denna påverkan skall minimeras. Klättring är en del av svenskt friluftsliv och påverkar i viss mån…

Dokument

Dokument

19 februari 2014

Här hittar du Svenska Klätterförbundets olika dokument under respektive verksamhets-områdes rubrik. Protokoll från förbunds- styrelse- och kommittémöten hittar du på protokollsidan.  Saknar du något dokument, eller om någon länk inte…

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket