Sökresultat: bultpolicy
Förtydligande av nationell bultpolicy

Förtydligande av nationell bultpolicy

5 maj 2015

Bultar i områden av nationellt intresse I Svenska klätterförbundets, SKF, nationella bultpolicy framgår att ”En mer liberal/restriktiv bultpolicy kan praktiseras i områden som lokalklubben definierat. I områden av nationellt intresse beslutas detta…

Bultpolicy

Bultpolicy

19 februari 2014

Svenska klätterförbundets nationella bultpolicy Antagen 2009 Svenska Klätterförbundet har tagit fram en policy som ska hjälpa klubbar och enskilda klättrare med vad man bör tänka på när nya klippor ska…

Protokoll

Protokoll

11 mars 2014

Här hittar du protokoll från förbundsmöten, styrelsemöten och nordiska möten. För äldre protokoll och protokoll från klätterförbundets kommittémöten kontakta kansliet. Dokument från de olika verksamhetsområdena hittar ni även  på  vår…

Miljöpolicy

Miljöpolicy

19 februari 2014

Svenska klätterförbundets miljöpolicy Antagen 2001 Alla friluftsaktiviteter innebär mer eller mindre påverkan på naturen. Denna påverkan skall minimeras. Klättring är en del av svenskt friluftsliv och påverkar i viss mån…

Dokument

Dokument

19 februari 2014

Här hittar du Svenska Klätterförbundets olika dokument under respektive verksamhets-områdes rubrik. Protokoll från förbunds- styrelse- och kommittémöten hittar du på protokollsidan.  Saknar du något dokument, eller om någon länk inte…

Vad vi står för

Vad vi står för

19 februari 2014

Svenska Klätterförbundet har tagit fram ett antal riktlinjer som visar var vi som klättersamfund står i frågor som vi anser vara av stor vikt för vår verksamhet. Våra riktlinjer stödjer…

Stil och etik

Stil och etik

18 februari 2014

Klättring utomhus innebär frihet under ansvar och bygger på respekt, både gentemot naturen och mot andra klättrare och friluftsutövare. Så länge du inte gör åverkan på naturen eller förstör för…

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp