Accessfonden

Andreas Elmquist-Daniel med pad i solnedgång

Foto: Andreas Elmquist

Svenska klätterförbundets Accessfond – skyddar och bevarar svenska klätterområden

Tillgång till klättring utomhus, är det något vi kan ta för givet? Ja, självklart kanske du tänker, men vad vet vi om framtiden egentligen? Klättring och annat friluftsliv växer i popularitet och i och med detta ökar också slitaget på naturen vi vistas i. Dessutom leder ett ökat antal klättrare till större risk för konflikter med markägare, närboende och andra som delar det område som vi vistas i. Hur går vi tillväga för att skydda svenska klätterområden på lång sikt? Hur säkerställer vi utomhusklättringens fortsatta möjligheter att förmedla fantastiska klätter- och naturupplevelser för kommande generationer?

På förbundsmötet 2012 fattade Svenska klätterförbundet ett beslut om att göra det möjligt att avsätta ekonomiska medel för att kunna finansiera det långsiktiga arbetet med att säkra tillgången till klättringen på klippor, berg och block i Sverige. Svenska Klätterförbundets Accessfond var därmed född.

Vad är syftet med fonden?

Som redan ovan nämnts så syftar fonden på att skydda svenska klätterområden. Ur fondens riktlinjer kan vi läsa följande: ”Syftet med Svenska klätterförbundets accessfond är att finansiera varaktiga åtgärder och projekt som främjar och säkrar tillgängligheten till klättring på klippor, berg och block i Sverige. Fonden har grundats av Svenska klätterförbundet och dess syfte och verksamhet regleras av Förbundets stadgar Kap 9”. Det handlar helt enkelt om att stötta lokala, regionala eller nationella projekt som bidrar till att säkerställa klättringen och skydda den natur som omger våra klätterområden.
Mer detaljer finns i Riktlinjerna för fonden, samt Svenska klätterförbundets stadgar.

Vem kan söka pengar ur fonden?

Svenska Klätterförbundets Accessfond delar ut bidrag till svenska klätterklubbar som är anslutna till Svenska Klätterförbundet. Även Svenska Klätterförbundets Accesskommitté kan söka pengar från fonden, för projekt som är av mer nationell betydelse. Svenska Klätterförbundets styrelse fattar beslut om vem som erhåller bidrag från fonden.

Vem kan ge bidrag till fonden?

Svenska Klätterförbundets Accessfond tar tacksamt emot bidrag från företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som vill stödja det viktiga arbetet med att säkra klättringen i Sverige. Kort sagt, DU kan bidra.

Hur bidrar man till Accessfonden?

Sätt in pengar på Accessfondens bankgirokonto är 120-8438 eller Swisha till 123 360 59 95.

Vem beslutar vilka som får bidrag från Accessfonden?

Beslut om vilka projekt som ska beviljas medel ur Svenska Klätterförbundets Accessfond fattas av Svenska klätterförbundets styrelse. Förbundets Accesskommitté bereder ärendena och föreslår för styrelsen vilka projekt som man anser bör beviljas och med vilket belopp. Beslut om bidrag till klubbar till ett belopp av högst 10 000 kr kan av förbundsstyrelsen delegeras till Accesskommittén.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket