Att bygga klättervägg

Att bygga en klättervägg är ett stort åtagande. Det gäller att utformning, konstruktion mm blir bra, både vad gäller kvalitet och säkerhet, men också att väggen är intressant nog för dess användare.

Julie_Astely_DSC_0552

Foto: Julie Astely

Har din klätterklubb ingen vägg eller en som inte uppfyller era behov? Nu finns informationsbroschyren “Att bygga klättervägg att beställa från kansliet”.

I Klätterförbundets strategi ingår det att arbeta för fler och bättre klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring. En del arbetet har varit att ta fram informationsbroschyren Att bygga klättervägg. Broschyren kan användas som ett stöd och vägledning i processen att bygga klättervägg och innehåller bland annat tips om planering, finansiering, design och drift.

De typer av klätterväggar som omfattas i denna vägledning är boulderväggar och repklätterväggar som regleras av standard SS-EN 12572-1 och SS-EN 12572-2. Broschyren vänder sig i första hand till klubbar, men även andra aktörer kan ha nytta av informationen. Förhoppningen är att många frågor besvaras i denna vägledning och att den bidrar till en positiv utveckling av fler klätterhallar runt om i Sverige. Broschyren är kostnadsfri för Klätterförbundets medlemmar, frakt tillkommer. Övriga beställare betalar 20:-/st + frakt. Information om hur du beställer hittar du i vår webshop.

Broschyren finns även att ladda ner som PDF version.

Den färdiga klätterväggen ska levereras med en omfattande bruksanvisning (se “utrustning och väggar” under rubriken “Anläggningskommittén och certifiering av klätterväggar” på dokumentsidan), och ha en tydlig märkning på väggen.

I undantagsfall kan man bygga en klättervägg själv, då är det väldigt viktigt att man sätter sig in i alla aspekter rörande en klätterväggs konstruktion och säkerhet. Man ska se över alla delar i standarden SS-EN 12572-1 och SS-EN 12572-2 (beställs från SIS, www.sis.se). Beräkningar på hållfastheten skall göras av en konstruktör.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket