Att inspektera en klättervägg

Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

En klättervägg är en komplicerad konstruktion som ska klara av mycket stora laster, detta gör att väggarna måste vara rätt byggda, och ska inspekteras regelbundet. Inspektion skall göras minst var 12:e månad. Hela konstruktionen ska inspekteras.

I dagsläget kan det vara svårt att hitta företag som inspekterar väggar. Om du har en vägg som ska inspekteras så bör du kontakta  de som byggt din vägg. De bör ha den kompetens som krävs för att kontrollera att den fortfarande är i gott skick.

Om din vägg inte har en leverantör som du kan kontakta så får du försöka hitta en inspektionsfirma som kan göra inspektionen. En inspektionsfirma kommer troligen vilja se konstruktionsberäkningar på väggen, för att kunna bedöma konstruktionen. Om sådan saknas så kan det vara svårt att få en riktig inspektion gjord.

All lös utrustning till väggen, karbiner, slingor, selar, repbromsar, rep mm ska också inspekteras årligen. Denna utrustning kan inspekteras av företag som gör inspektion av fallskyddsutrustning för arbetsbruk, troligen så kan företaget som inspekterar väggen även inspektera utrustningen.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket