Användarvillkor

Inloggning

För att logga in behöver du vara inlagd i IdrottOnline Administration för en Klätterförbunds-ansluten förening. Inloggningsuppgifterna för IdrottOnline är personliga och samma för alla delar av IdrottOnline. Kontakta din förening om du inte har några inloggningsuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter hanteras på bergsport.se hämtas från IdrottOnline. Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Riksidrottsförbundets riktlinjer för lagring av personuppgifter om tidigare medlem är
att sådan lagring får ske upp till 24 månader efter att medlemskapet avslutats för att kunna värva tillbaka en tidigare medlem. Kontakta din förening om du vill veta mer om hur de hanterar  IdrottOnline.

Hur stödjer IdrottOnline individens rättigheter inom GDPR?

I maj 2018 introducerar IdrottOnline min sida för att tillgodose individens rättigheter. På min sida kommer du som föreningsmedlem kunna:

  • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
  • exportera sina uppgifter (dataportabilitet)
  • begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister
  • se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem.
  • läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

Du kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter i IdrottOnline (rätt till rättelse).

Om du vill veta mer

Har du frågor om ditt konto eller om personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet@klatterforbundet.se

Användarvillkor
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp