Förtydligande av nationell bultpolicy

Bultar i områden av nationellt intresse

I Svenska klätterförbundets, SKF, nationella bultpolicy framgår att ”En mer liberal/restriktiv bultpolicy kan praktiseras i områden som lokalklubben definierat. I områden av nationellt intresse beslutas detta på förbundsnivå i samråd med lokalklubben”.

I praktiken är det klubbarna som har bäst kunskap om de egna klipporna, den lokala bultetiken och lokal praxis. Styrelsen anser därför att beslut om bultning i första hand ska fattas av klubbarna. Förbundets beslutsrätt kommer att tillämpas i form av vetorätt för det (osannolika) läge att klubbeslut skulle skada svensk klättring. Klubbarna kan hänskjuta bultbeslut till styrelsen för medling eller för beslut om man inte kan komma överens sinsemellan.

Svenska Klätterförbundets verksamhetsidé och bultning

Klätterförbundets verksamhetsidé lyder ”Vi främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i Sverige. Vi företräder klättringens discipliner i den svenska idrotts och friluftsrörelsen samt svensk klättring i utlandet.”

Verksamhetsidén har anförts som anledning att ändra bultpolicy. En helt bultad led är per definition en sportled och en led helt utan bultar är per definition en tradled. Dessa klätterstilar är i sina rena former ömsesidigt uteslutande och SKF tar genom sin värdegrund ställning för att båda dessa stilar ska få finnas. Det finns både sport- och tradklättring idag och ingen av stilarna bör breda ut sig på den andras bekostnad.

Argumentet att bultad klättring är attraktivt för barnfamiljer och för inomhusklättrare har sina meriter eftersom det gör att utomhusklättring i någon mån efterliknar tillrättalagd inomhusklättring. Men då bultning ofta står i motsats till den naturliga aspekten som många klättrare uppskattar bör man vara restriktiv med bultning. Barnfamiljer och inomhusklättrare som vill börja klättra utomhus kan fritt välja mellan bultade och naturliga leder, även om dessa kan finnas på olika platser. I Stockholm har SKK bultkommitté publicerat en lista över 100 lätta bultade leder för att underlätta för den som vill leda sportklättring utomhus, och det kanske finns möjlighet att klättra ett rimligt antal enkla sportleder på andra platser.

Styrelsen anser sammantaget inte att värdegrunden ska påverka beslut om bultpolicy. Men eftersom klubbarna förväntas representera områdets klättrare bör klubbarna anstränga sig för att ta tillvara de lokala klättrarnas intressen, sammanvägt med områdets praxis och tradition.

Svenska Klätterförbundet, 2014-11-06

Förtydligande av nationell bultpolicy
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp