Bidrag från Accessfonden

Foto: Andreas Elmquist

Foto: Andreas Elmquist

SKF:s anslutna klätterklubbar kan söka bidrag från Accessfonden. Det ska i första hand vara till en speciell accessinsats i klubben, men kan i enstaka fall delas ut till att få ett löpande arbete igångsatt.

Grundkriterier

Klubben ska vara medlem i SKF. Endast klubbar kan söka, ej enskilda personer. Klubben ska ha en accessansvarig (i enlighet med SKF:s stadgar).

Kriterier för att erhålla bidrag
  • Hållbar och långsiktig lösning på ”problemet”.
  • Etablerade klätterklippor/områden prioriteras
  • Klippor/områden med höga klättervärden prioriteras
  • Bidraget ska gynna många
  • Bidrag ska ej ges till löpande utgifter inom klubben (t ex årsavgiften till vägföreningen) utan till punktinsatser eller igångsättning av ett löpande arbete.
Ansökan ska innehålla
  • Varför bidrag önskas
  • Hur mycket bidrag som önskas
  • Bakgrund till problemet samt hur åtgärden ser ut för att lösa det
  • Anledning till att just detta förhindrar/förebygger ett eventuellt accessproblem.
  • Ett datum på när problemet ska vara löst.Om problemet som man sökt pengar för inte kan lösas till denna deadline har Accesskommittén/SKF rätt att kräva att bidraget betalas tillbaka eller att man motiverar anledningen till detta på ett sätt som Accesskommittén godkänner.

Ansökan skickas till: kansliet@klatterforbundet.se / access@klatterforbundet.se

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket