Bidrag från Accessfonden

Foto: Andreas Elmquist

Foto: Andreas Elmquist

SKF:s anslutna klätterklubbar kan söka bidrag från Accessfonden. Det ska i första hand vara till en speciell accessinsats i klubben, men kan i enstaka fall delas ut till att få ett löpande arbete igångsatt.

Grundkriterier

Klubben ska vara medlem i SKF. Endast klubbar kan söka, ej enskilda personer. Klubben ska ha en accessansvarig (i enlighet med SKF:s stadgar).

Kriterier för att erhålla bidrag
  • Hållbar och långsiktig lösning på ”problemet”.
  • Etablerade klätterklippor/områden prioriteras
  • Klippor/områden med höga klättervärden prioriteras
  • Bidraget ska gynna många
  • Bidrag ska ej ges till löpande utgifter inom klubben (t ex årsavgiften till vägföreningen) utan till punktinsatser eller igångsättning av ett löpande arbete.
Ansökan ska innehålla
  • Varför bidrag önskas
  • Hur mycket bidrag som önskas
  • Bakgrund till problemet samt hur åtgärden ser ut för att lösa det
  • Anledning till att just detta förhindrar/förebygger ett eventuellt accessproblem.
  • Ett datum på när problemet ska vara löst.Om problemet som man sökt pengar för inte kan lösas till denna deadline har Accesskommittén/SKF rätt att kräva att bidraget betalas tillbaka eller att man motiverar anledningen till detta på ett sätt som Accesskommittén godkänner.

pdfBlankett för ansökan om bidrag ur Accessfonden

Ansökan skickas till: kansliet@klatterforbundet.se / access@klatterforbundet.se

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket