Idrottslyftet

Idrottslyftet för 2019 är ännu inte öppet för anökningar! 

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
Läs mer om idrottslyftet på RF’s hemsida

Idrottslyftet 2017-2019
Efter kartläggning av verksamheten i Klätterförbundets medlemsklubbar samt förbundets olika kommittéer beslutades att det bästa sättet att utveckla våra föreningars barn- och ungdomsverksamhet är att satsa på utbildning och anläggningar.

Krav som ska uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid

Vad ni kan söka bidrag för 2017-2019 är:

Ansökningsdatum för 2019

Vi har tre sista ansökningsdatum 1 mars,  1 juni och 1 oktober. Efter respektive datum går vi igenom inkomna ansökningarna och målet är att kunna ge ett besked inom en månad.

Vi har totalt 528 000:- att fördela till klubbansökningar under 2018.
Utbetalda bidrag IL period 1 2018

Utbetalda bidrag IL period 2 2018

Utbetalda bidrag IL 2017

Hur en ansökan går till

Ansökan gör ni via klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Ansökan kan göras av klubbens ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare. Klicka på Idrottsmedel därefter ”skapa ansökan”. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i ansökan och skicka in. Efter genomfört projekt/aktivitet SKALL ni skicka in en återrapport där ni redovisar projektet/aktiviteten. Gå in i er ansökan där hittar ni en flik som heter ”återrapport” fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Exempel på hur en ansökan kan se ut ExILansökan

Vid frågor ring 08-699 65 23 eller maila jessica.leander@klatterforbundet.se

Ta gärna del av manualen/guiden som beskriver alla delar av Idrottslyftsapplikationen.

 

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket