Idrottslyftet

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
Läs mer om idrottslyftet på RF’s hemsida

Idrottslyftet 2017-2019
Efter kartläggning av verksamheten i Klätterförbundets medlemsklubbar samt förbundets olika kommittéer beslutades att det bästa sättet att utveckla våra föreningars barn- och ungdomsverksamhet är att satsa på utbildning och anläggningar.

Krav som måste uppfyllas:

 • Aktiviteten ska avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2019, samt avse en satsning som ligger framåt i tiden.
 • Tidigare projekt som beviljats idrottslyftsbidrag måste först vara redovisade.
 • Föreningen måste ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).
 • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (idrottonline.se). Vid frågor maila jessica.leander@klatterforbundet.se eller ring 08-699 65 23.

Vad ni kan söka bidrag för 2019 är:

Idrottslyftet 2019 – Riktlinjer Svenska Klätterförbundet

Tid för ansökan:

 • Period ett 1 januari – 31 mars och innefattar ca 50 % av årets medel.
 • Period två 1 april – 1 juni och innefattar ca 30 % av årets medel.
 • Period tre 2 juni- 15 december (hanteras löpande) och innefattar resterande medel.
Hur en ansökan går till
 1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida
 2. Klicka på fliken “Idrottsmedel”
 3. Klicka på fliken “Ansökningar”
 4. Klicka på knappen “Skapa ansökan”
 5. Under rubrik Idrottsmedel – välj den specifika kategori som ni vill söka bidrag inom och klicka sedan på “nästa”.
 6. Nu kan du börja fylla i din ansökan. Vid frågor ring 08-699 65 23 eller maila jessica.leander@klatterforbundet.se. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in.

Efter genomfört projekt/aktivitet SKA ni skicka in en återrapport där ni redovisar projektet/aktiviteten. Gå in i er ansökan där hittar ni en flik som heter ”återrapport” fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Ta gärna del av manualen/guiden som beskriver alla delar av Idrottslyftsapplikationen.

Utbetalda bidrag IL period 1 2018

Utbetalda bidrag IL period 2 2018

Utbetalda bidrag IL 2017

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket