Anläggningar/Utrustning

Anläggningsbidrag kan sökas för att utveckla befintliga eller obefintliga anläggningar både inomhus och utomhus. Utrustningsbidrag går att söka för rep, karbiner mm (bidrag ges inte till “personlig utrustning” som skor och sele). Är ni en nystartad klätterklubb går det att söka “starta upp” bidrag och då är det även okej att köpa in skor och selar.

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Att återrapportera projektet och skicka in återrapporten inom utsatt tid.

Bidrag
Anläggning maxbelopp 50 000 kr/år
Utrustning maxbelopp 10 000 kr/år
“Starta upp” bidrag 15 000 kr (kan endast sökas en gång)

Kom ihåg att det går att söka anläggningsbidrag från ert distriktsförbund, t ex Hallands Idrottsförbund. Mer info hittar ni här.

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket