Läger

Lägerbidrag går att söka om klätterklubben arrangerar ett ungdomsläger. När lägret är genomfört skickar ni in en deltagarlista samt fyller i en ansökan i Idrottonline.se
Stöd delas ut för regionala eller lokala läger.
Tänk på att se över vad ni har för deltagaravgifter samt andar intäkter när ni planerar att anordna ett läger.

Krav som ska uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Minst en ledare ska var klätterledare utomhus
  • Att återrapportera projektet och skicka in återrapporten inom utsatt tid

För att få bidrag vill vi att ni redovisar följande

  • Dokument med uppgifter om deltagarnas namn, personuppgifter och klubbtillhörighet
  • Programupplägg
  • Info om eventuella avgifter för deltagarna.

Bidrag
Max 6 000 kr/läger

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket