Prova på verksamhet

Prova på verksamhet innefattar projekt för specifika målgrupper. Målgruppen kan både vara medlemmar eller icke medlemmar.
Åka iväg med sina barngrupper till andra destinationer att pröva nya platser att klättra på eller anordna ett barn- och ungdomsevent för att locka till sig nya medlemmar till klubben.

Krav som ska uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid

Bidrag

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket