Samverkan med andra föreningar

Det går att söka bidrag för studiebesök eller andra samarbetsprojekt mellan klubbar t ex KlätterKarnevalen.

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Att återrapportera projektet och skicka in återrapporten inom utsatt tid
Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket