Lokala/regionala tävlingar

Stöd finns att söka för lokala eller regionala tävlingar.

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt LOK-stöd
  • Att återrapportera projektet och skicka in återrapporten inom utsatt tid

Bidrag

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket