Utbildning

Ni kan få bidrag för satsningar på att utbilda ledare, tränare, ledbyggare, barn och ungdomar. Självklart kan ni söka bidrag för att utbilda egna instruktörer till klubben. Här kan du läsa mer om hur du blir ledare, tränare eller auktoriserad instruktör.
Svenska Klätterförbundet prioriterar SISUs  och Svenska Klätterförbundets utbildningar.

Krav som ska uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Deltagare i utbildningen är medlem i en förbundsansluten klätterklubb
  • Bidraget betalas ut efter avslutad utbildning och endast för de deltagare som genomfört utbildning
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid

Bidrag
Bidrag ges för hela eller delar av deltagaravgiften, inte för resa, kost eller logi i samband med utbildningen.

Hör alltid med ert SISU distrikt för bidrag, mer info hittar ni här

 

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket