Kompensationsstöd till följd av coronapandemin

Coronapandemin har slagit hårt mot landets idrottsföreningar. Den klubb som har lidit ekonomiska förluster på grund av pandemin kan därför ansöka om kompensationsstöd.

Regeringens stödpaket om totalt en miljon kronor har inrättats för att ge föreningar chans att överleva och fortsätta bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Barn- och ungdomsidrott prioriteras extra högt.

Ansökan öppen för fjärde kvartalet

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökningsperioden för kompensationsstöd för det fjärde kvartalet 2020 är öppen från 15 januari till 26 januari. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (kvartal 4) måste uppgå till minst 10 000 kronor.

Föreningar kan söka stöd för följande:

Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 1 oktober–31 december 2020.

  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Förening kan inte få stöd för följande:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas, till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.

Fullständig information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket