LOK-stöd

 

Ansökan för hösten (1 juli-31 dec) ska vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari kl. 23:59. Ansökan för våren (1jan- 30juni) ska vara inskickade via föreningens IdrottOnline-sida senaste den 25 augusti  kl. 23:59.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet är avsett att stödja barn och ungdomsverksamheten i åldersgruppen 7-25 år i föreningarna.

Bidrag går ut till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Klätterklubbarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för klättringen. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka Idrottslyftsbidrag (undantag kan vara ett ”starta upp” bidrag för att möjliggöra barn och ungdomsverksamhet). Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelat på ålder och kön. Läs mer här om hur du söker bidrag.

Klicka på länken för en snabbkurs i LOK-stöd. Särskillt viktigt att tänka på för ideella föreningar som samverkar med komersiella anläggningar. LOK-stöd ideell förening som samverkar med kommesiell verksamhet 20190918 

Har ni er förening fått avslag eller har ni blivit utttagna för granskning? Kontakta kansliet@klatterforbundet.se så kanske vi kan hjälpa er i hur ni går vidare.

Godkänt och utbetalt LOK-stöd 2017
Godkänt och utbetalt LOK-stöd 2018

Beloppen för år 2019:
Ledarstöd 21 kronor
Extra ledarstöd 5 kronor
Deltagarstöd 7 kronor

Räkneexempel
Ni har en träningsgrupp med tio barn. De tränar tre gång i veckan året runt. 10 barn x 7 kr x 3 gånger+21 kr x 3 gånger= 273 kronor per vecka. Det innebär 1 092 kronor per månad och 8 190 kronor per år (räknat på 2×15 veckor). Om ni har 40 juniorer i fyra grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det 32 760 kronor per år.
Glöm inte att ni även kan få LOK-stöd för andra klubbverksamheter som t ex läger, föreläsningar, event mm.

Tänk på att det inte räcker att bara närvaroregistrera aktiviteterna. Aktiviteterna anses inte vara  redovisade till Riksidrottsförbundet förrän LOK-ansökan har skickats in.

Här kan ni läsa mer om LOK-stöd
LOK-stödsföreskrifter
Närvarokort (pdf)
Guide för hur du fyller i närvarokorten

Ansök om LOK-stöd

Ansökan görs via IdrottOnline.se. Som underlag för denna och som en hjälp i att sammanställa närvarokorten finns här en sammanställningsblankett

 

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket