Projektstöd för klättring och skimo

Sök stöd för att utveckla verksamheten i er klubb! Projektstöd är ett statligt bidrag till satsningar inom barn- och ungdomsidrotten.

Just nu finns tre områden där våra föreningar kan söka pengar via Svenska Klätterförbundet:
– Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
– Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.
– Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin (tillfälligt område). 

Syftet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla barn- och ungdomsidrotten i enlighet med Strategi 2025. Utöver de tre områden ni kan söka via oss på SKF, finns ytterligare ett område: Idrottssvaga områden. Det området hanteras av RF/SISU Distrikt.

För dig som vill läsa mer: En PDF från RF.

Frågor och svar om projektstöd

Hur mycket pengar kan vi få?
50 000 kronor är maximalt stöd per år. Ni kan max få 25 000 kronor per område.

När kan stödet sökas?
Nu! Perioden för ansökan under 2021 är 1 januari till 31 oktober. Vi på SKF hanterar ansökningarna löpande. Räkna med en månads handläggningstid, så sök i god tid.

Kan vi söka pengar för något vi redan har gjort?
Nej. Allt projektstöd gäller aktiviteter framåt i tiden.

Berätta mer om coronastödet.
Coronastödet gäller ordinarie och löpande verksamhet, som läger och material. Det handlar om att få stöd för sådant ni har tvingats förändra på grund av corona. Här finns möjlighet att söka för redan genomförda anpassningar.

Vad kan vi göra för att få stöd inom området “Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten”?
Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år. Projektstöd beviljas bland annat för att utveckla nya tränings- och tävlingsformer för den målgruppen och för att anpassa hallen och så att ungdomarna stannar kvar. Läs gärna mer i den här PDF:en.

Det här stödet gäller INTE löpande eller ordinarie verksamhet. Läger ses som ordinarie verksamhet och får därför inte bidrag.

Reglerna gäller alla förbund, inte bara oss inom klättring och skimo. Därför blir det upp till er – och oss – att tolka formuleringarna och anpassa för era verksamheter. Det är dock tydligt att projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Vad gäller området utbildning av ledare, vad gör vi för att få pengar där?
Det här är enkelt: Utbilda aktivitetsledare som håller i aktiviteter för barn mellan 7 och 25 år. Målet är att all barn- och ungdomsidrott leds av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling. Även här kan ni läsa mer i RF:s pdf.

Hur definieras en aktivitetsledare?
Det är en ledare som planerar och genomför idrottslig verksamhet för barn-och ungdomar. Projektstöd kan beviljas för följande:
– Svenska Klätterförbundets utbildningar: Tränarutbildningar nivå 1,2 och 3, Uppklättring grönt/rött kort för föräldrar och ledare, Klätterledare, Instruktör samt Ledbyggare.
– Workshops/seminarier initierade av Svenska Klätterförbundet, som exempelvis tränarträffar.

Individuella kostnader ersätts inte. Vad betyder det?
Att projektmedel inte får användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Vad ska vi skriva i ansökan?
– Beskriv projektets syfte.
– Beskriv  genomförande och tidsplan.
– Målgrupp för projektet.
– Vilket sökbart projektområde som ärendet avser.

Vilka krav ställs på oss som förening?
– Ni ska, eller ha för avsikt att, bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
– Ansökan måste gälla en satsning som genomförs inom projektperioden (med andra ord: under 2021).
– Projektet ska avse insatser framåt i tiden, med undantag av coronastödet.
– Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd. Undantag är föreningar som med ansökan avser starta just barn- och ungdomsverksamhet.

Vad krävs när ett beviljat projekt är genomfört?
Ni måste göra en återrapport via er sida i IdrottOnline. I den ska ni uppge hur många som har deltagit och antal aktivitetstillfällen. Återrapporten ska vara inlämnad senast 30 januari 2022. Redovisar ni inte före det datumet, får ni inte chans att beviljas nya medel.

Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars 2022 ska återbetala stödet.

För pågående projekt, som har påverkats av coronautbrottet, kan ni skjuta på genomförande och påföljande återrapport till sista september 2021. Det datumet kan komma att flyttas fram.

Hur ansöker vi?
Via er föreningssida i IdrottOnline. Har ni frågor, mejla oss på kansliet. Vi hjälper er! Ni når oss via kansliet@klatterforbundet.rf.se.

Men kortfattat, gör så här: Logga in på er IdrottOnline-sida och följ sedan nedanstående steg.

  1. Klicka på fliken “Idrottsmedel”.
  2. Klicka på fliken “Ansökningar”.
  3. Klicka på knappen “Skapa ansökan”.
  4. Under rubriken “Idrottsmedel”: Välj det område ni vill söka bidrag inom. Klicka sedan på “nästa”.
  5. Fyll i ansökan. Skicka in.

IdrottOnline har gjort en fördjupad manual för hur ni gör en ansökan.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket