Anläggningar/material

Anläggning/material (ansökan via Idrottonline, administreras av SKF)
Uppstart/projektering ändamålsenliga lokaler/träningsytor
Stöd till förundersökning/projektering vid etablering av nya lokaler/träningsytor eller anpassning av befintliga.

Inköp av material
Bidrag till material som bidrar till att uppfylla Svenska Klätterförbundets Riktlinjer för klätteranläggningar
Bidrag till material vid uppstart av ny barn- och ungdomsverksamhet ( kan bara söka en gång, max 15 000kr).
Bidrag till material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsens strategi 2025).
Bidrag till material för att utöka, anpassa eller införskaffa material så att fler kan delta i verksamhet.
Klippor
Bidrag för bultning, upprustning, slyröjning mm

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd. (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet)
  • Aktiviteten ska avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2019, samt avse en satsning som ligger framåt i tiden.
  • Tidigare projekt som beviljats idrottslyftsbidrag måste först vara redovisade.
  • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (idrottonline.se). Vid frågor maila jessica.leander@klatterforbundet.se eller ring 08-699 65 23.
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid

Max 50 000 kr
Bidrag ges till föreningar som strävar mot att uppfylla Svenska Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggningar.
Bidrag till klippor beviljas endast om klubben kan visa att det sker i samråd med markägare och berörda klätterklubbar i området. Samt har kontrollerat eventuella naturreservatsbestämmelser.
Idrottsmedel får inte beviljas på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder.

Anläggningsstöd från ert distrikt (administreras av respektive distrikts-förbund)
Det finns, från den 1 januari 2017, fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:
(läs mer om respektive stöd genom att klicka på respektive länk)

Stöden administreras i första hand av respektive distriktsidrotts-förbund. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Allmänna Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa med om Allmänna Arvsfondens lokalstöd.

 

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket