Föreningsutveckling

Bidrag till föreningsutveckling/styrelseutveckling gärna i samverkan med SISU/SKF.
Bidrag till samverkan mellan föreningar.

 Max 20 000kr
Bidrag ges för t ex konferenskostnader, ledarträffar, material etc.

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd.
  • Aktiviteten ska avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2019, samt avse en satsning som ligger framåt i tiden.
  • Tidigare projekt som beviljats idrottslyftsbidrag måste först vara redovisade.
  • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (idrottonline.se). Vid frågor maila jessica.leander@klatterforbundet.se eller ring 08-699 65 23.
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid
Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket