Lokal och regional tränig och tävlingsverksamhet

Projekt som strävar mot att utveckla tränings och tävlingsverksamheten i linje med strategi 2025. 

Nya initiativ i syfte att stimulera nya tränings- eller tävlingsformer som utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
Nya satsningar och initiativ i syfte att attrahera nya målgrupper till föreningen.
Nya satsningar i syfte att behålla klättrare.
Nya satsningar och initiativ för en inkluderande idrott för alla oberoende av individens ekonomiska förutsättningar.

Bidrag ges för att arrangera eller delta i Klätterkarnevalen.
Bidrag för att arrangera lokala och regionala tävlingar.
Bidrag ges för tävlingsarrangörsträffar.

Krav som skall uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd. (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet)
  • Aktiviteten ska avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2019, samt avse en satsning som ligger framåt i tiden.
  • Tidigare projekt som beviljats idrottslyftsbidrag måste först vara redovisade.
  • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (idrottonline.se). Vid frågor maila jessica.leander@klatterforbundet.se eller ring 08-699 65 23.
  • Att återrapportera aktiviteten inom utsatt tid

Idrottslyftsmedel får aldrig gå till kostnader för landslag.
Enstaka kickoffer, prova-på-dagar mm där det inte finns möjlighet till en fortsättning beviljas inte.
Grundprincipen är att läger inte ska bekostas av Idrottslyftsmedel
Aktiviteten skall genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv i syfte att skapa förutsättningar för fler att kontinuerligt kunna bli en del av föreningens verksamhet.

 

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket