Dokument

Här hittar du Svenska Klätterförbundets olika dokument under respektive verksamhets-områdes rubrik. Protokoll från förbunds- styrelse- och kommittémöten hittar du på protokollsidan.  Saknar du något dokument, eller om någon länk inte funkar, kontakta kansliet.

Förbundsmöteshandlingar

Förbundsmöte 2022

pdf Årsredovisning Klätterförbundet 2020
pdf Verksamhetsberättelse 2020
pdf Revisionsberättelse 2020

Förbundsmöte 2020

pdf Förbundsmötesprotokoll 2020

pdf Årsredovisning Klätterförbundet 2018
pdf Revisionsberättelse 2018
pdf Verksamhetsberättelse 2018

pdf Årsredovisning 2019, inkl revisionsberättelse
pdf Verksamhetsberättelse 2019

pdf SKF verksamhetsrevision 2018-2019
pdf Fullmakt Förbundsmöte 2020

Valberedningens förslag till ny styrelse
Mandatfördelning 2020

pdf Styrelsens propositioner och motionssvar, bakgrund

pdf Proposition 1, Förslag till ny vision
pdf Proposition 2, Förslag strategisk inriktning 2025 med ekonomisk plan samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift
pdf Proposition 3, Förslag till medlemslöfte
pdf Proposition 4, Förslag till stadgerevidering
pdf Proposition 5, Förslag till arvoden för förtroendevalda
pdf Proposition 6, Förslag till revidering av styrdokument

pdf Motion 1 Alpint resebidrag
pdf Motion 2 Stödmedlemskap
pdf Motion 3 Kunskapslyftshelg
pdf Motion 4 Stuga i Kebnekaiseområdet
pdf Motion 5 Avsättande av medel för att utjämna orättvisor i landslagets budget 2019
pdf Motion 6 Angående internationellt tävlande
pdf Motion 7 Förtydligande av nationell bultpolicy till förmån för enklare sportklättring
pdf Motion 8 Likartad bedömning av aktiviteter i fjärran berg
– Referensmaterial motion 8

Förbundsmötet 2018

pdf 
 Årsredovisning Klätterförbundet 2016
pdf  Revisionsberättelse 2016
pdf Verksamhetsberättelse 2016

pdf  
Årsredovisning Klätterförbundet 2017
pdf  Revisionsberättelse 2017
pdf Verksamhetsberättelse 2017

pdf  Förslag från styrelsen och motioner från klubbar med styrelsens svar
pdf  Strategisk plan och medlemsavgift

Förbundsmötet 2016
pdf Förbundsmöteshandlingar 2016

För äldre Förbundsmöteshandlingar, kontakta kansliet.

Access

pdf Accesshandboken
pdf
Klättring – En informationsbroschyr till markägare
pdfBlankett för ansökan om bidrag ur Accessfonden
Tyroler deklarationen (länk till UIAA)
pdfKlätterområden av nationellt intresse
pdf Det är du som bestämmer – Klättring och allemansrätten
pdf Isklättring Njupeskär
word Brevmall remissinstans
pdf Klättring vid fornlämningar
pdf Fakta om pilgrimsfalk (Bergsport-artikel)
pdf Faktablad om berguv (Länsstyrelsen Stockholm 2006)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (engelska)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (svenska)
pdf Tyroldeklarationen
pdf Friluftspropositionen 2009/10:238 (Miljödepartementet)
pdf Framtidens friluftsliv (Miljödepartementet)
pdf Utredning allemansrätten 2011 (Naturvårdsverket)

Alpina kommittén

pdf Svenska förstabestigningar och försök i alpin miljö
pdf Riktlinjer för tilldelning av expeditionsstöd 
pdf Att bedöma högalpin prestation, Bergsport 165, 2015
pdfStilbegrepp alpin klättring
Tyroler deklarationen (länk UIAA)
pdf Vi längtar efter svenska prestationer i höga berg, Bergsport #177, 2018 
pdf Alpina prestationer, Bergsport #174, 2017
pdf Glesa toppar i svenska toppbestigningar, Bergsport #173, 2017
pdf Manual för redaktörer
pdfExpeditionsklättring
pdf
Kebnekaiseförare del 1 (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfKebnekaiseförare del 2  (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfRalph Høibakks Grönlandsexpedition 1966
pdf
Svenska Grönlandsexpedition 1970 (historiskt dokument)
pdf Svenska Himalaya expedition 1973 (historiskt dokument, 11,8 MB)
pdf Svenska Himalaya expedition 1981 (historiskt dokument, 46,3 MB)

Anläggningskommittén

pdf Att bygga klättervägg 
pdf Svenska Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggning  
pdf Checklista certifiering av klätteranläggning för utskrift
 word Checklista för certifiering av klätteranläggning Ifyllningsbar
pdfKonsultation
pdf Måttboken klätterväggar

Barn och ungdom

pdf Klättringen vill (Måldokument från 2006)
pdf Idrottslyftet – extern utvärdering 2011 (Malmö Högskola)
pdf Klätterkarnevalen
pdf Affisch med teknikmärken
pdf Folder teknikmärken
pdf Checklista som kan användas vid märkestagning
pdf Beställningsblankett klättermärken
pdf SKF enkät barn och ungdom 2013
pdf
LOK-stöd ideell förening som samverkar med kommesiell verksamhet 20190918

Bergsport

Gamla nummer av Bergsport som pdf hittar du under Bergsport/tidigare nummer

Grafisk manual och logotyper SKF

pdf Grafisk manual 1.0

SK_logotypLogotyper
Version A (blå/gul) är standard och ska användas i största möjliga utsträckning. Version D är en variant i svart. Till höger kan du ladda hem jpg-bilder av de två versionerna. Båda versioner är anpassade för publicering mot vit bakgrund. SK_D_logotyp_sv_CMYKÖvriga versioner och filformat av SKF:s logotyp, samt logotyper för våra kommittéer, kan erhållas via kansliet.

OBS: Logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt. Se Grafiska manualen för mer information.

För att ladda hem aktuell logotyp, högerklicka på bilden och välj “Spara länk som…” för att ladda hem filen till din dator. Om du behöver logotyp i annat format eller storlek, ta kontakt med kansliet.

Kansli

pdf Reseräkning 2020
word  Reseräkning 2020
pdfIdrottslön blankett 2020 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
word  Idrottslön blankett 2020 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
pdf Arvodes-blankett allmän 2020 (för utbildningar och olika projekt)
word Arvodes-blankett allmän 2020 (för utbildningar och olika projekt)
word  Arvodes-blankett utbildare 2020 (för de som utbildar utbildare)
pdf Arvodes-blankett utbildare 2020 (för de som utbildar utbildare)

pdf Klätterkarnevalen
pdf Affisch med teknikmärken
pdf Folder teknikmärken
pdf Checklista som kan användas vid märkestagning 
pdf Beställningsblankett klättermärken

Klubbar

pdf Ansökningsblankett organisationsnummer
word  RF:s stadgemall för idrottsförening
pdf Klubbprocess 2008
pdf Attitydundersökning 2003
pdf Föreningsordlista

Medicinska kommittén

Dokument om säkerhet och medicin hittar ni under medicinska kommitténs dokumentsida.

Stadgar

pdf Stadgar 2020

Styrelsen

pdf Arbetsordning 2020
pdf Svenska Klätterförbundets ekonomiska policy
word Ärendemall for kommunikation med förbundsstyrelsen
pdf Remissvar inför Riksidrottsmötet 2019

Säkerhetskommittén

Dokument om säkerhet och medicin hittar ni under säkerhetskommitténs dokumentsida.

Tävling

Landslag sportklättring

pdf Process för uttagning till landslaget sportklättring
pdf Tidigare kriterier för uttagning till landslaget

Sportklättring

word Ansökan om att arrangera tävlingar i sportklättring
pdf Tävlingsguide sportklattring (V2.0, Fastställd 2014-01-28)
pdf Rekommendationer för säkra tävlingar (Fastställd 2009-08-23)
pdf Mallar för scorecards för lead och bouldering (i en ZIP-fil)
word  Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
pdf Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
word Organisers Handbook 2013

Skidalpinism

pdf Tävlingsreglemente 2013
ISMF:s regelverk

Isklättring

pdf Ice Climbing Regulations UIAA 2014

Utbildning

Normer för instruktörer och kurser hittar du på Bli instruktör.

Specifika instruktörsdokument hittar du som instruktör på Instruktörssidan (kräver lösenord)

Tränare
pdf Utvecklingsplan för klättrare
Ledbyggare

pdf Några grundprinciper vid ledbyggande

 

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp